قیمت آزمایش خاک

قیمت آزمایش خاک چقدر می شود ؟ ملاک تعیین قیمت آزمایش خاک چه عواملی هستند ؟ آیا این قیمتها را می توان کاهش داد ؟ اگر در کار ساخت و ساز باشید می دانید که برای گرفتن جواز ساختمان سازی نیازمند تاییده آزمایش خاک هستید . هزینه اینگونه ازمایش با هزینه آرمایش های علمی تحقیقاتی متفاوت خواهد بود. در این نوشتار به بررسی نحوه تعیین قیمت گذاری آزمایش خاک جهت تایید از شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهیم پرداخت .