آزمایشگاه خاک تهران
آزمایشگاه فنی خاک و پی ساختمان در تهران با تاییدیه نظام مهندسی 09394242179

Monthly Archive: سپتامبر 2021

آزمایشگاه خاک 0

کاربردهای ازمایشگاه خاک

یکی از پرکاربردترین آزمایشگاه ها در زمینه مکانیک خاک آزمایشگاه خاک می باشد .مکانی است که در آن رفتار خاک در شرایط مختلف مورد بررسی دقیق علمی قرار می گیرد. در در یک آزمایشگاه خاک از دو فاکتور آزمایش و تجربه کمک می گیرند تا به نتایج دقیق از هدف از آزمایش مربوطه برسند .

Translate »
09394242179