آزمایشگاه خاک تهران
آزمایشگاه فنی خاک و پی ساختمان در تهران با تاییدیه نظام مهندسی 09394242179

آزمایشگاه خاک

اگر نیازمند آزمایشگاه خاک مکانیکی در تهران هستید ما می توانیم انتخاب خوبی باشیم . آزمایش خاک فقط بصورت فیزیکی انجام می شود.

آزمایشگاه خاک
حفاری چاه توسط تیم لوله بازکنی tub

آزمایشگاه خاک تهران | فیزیکی

آزمایشگاه مکانیک خاک برای کدام سازه های شهری اجباری است ؟


۱- در ساختمان های با گودبرداری بیش از ۲ متر.
۲- در ساختمان های با اهمیت زیاد و خیلی زیاد.
۳- در ساختمان های با سطح اشتغال ۳۰۰ مترمربع به بالا.
۴- در ساختمان های با اهمیت کم و متوسط از ۵طبقه به بالا.
۵- نوع زمین طبق مبحث ششم‌ مقررات ملی ساختمان نوع ۱و۲ باشد.
۶- در ساختمان های با تعداد مشابه ۴ به بالا نزدیک یکدیگر مثل شهرک ها.

مراحل کار آزمایشگاه خاک تهران که ازمایشهای فیزیکی خاک را انجام می دهد می توانید در این قسمت مطاله کنید

مراحل کار :
۱- تماس با ما و کسب اطلاعات لازم و ثبت سفارش
۲- بازدید اولیه کارشناس از محل و تعیین نوع حفاری
۳- شروع به کار حفاری و انجام آزمایش های صحرائی و آزمایشگاهی

۴- ارائه برگ سبز و ثبت آن
۵-کنترل و تایید فنی سازمان نظام مهندسی
۶-تایید کل مطالعات و پایان کار

مقدمه
در رشته مکانیک خاک و مهندسی پی و یا ژئوتکنیک، تعیین مشخصات خاک و تعریفی از چگونگی رفتار و ویژگی های خاک
از اهمیت زیادی برخوردار است. در کارهای عمرانی که غالبا با خاک سروکار داشته و مجبور به تصرف
در وضعیت موجود آن هستیم، لازم است توانایی خاک برای تحمل بارهای وارده از سوی ما و
نیز قابلیت آن به عنوان یک مصالح در روبرو شدن با حالات و شرایط متفاوت مورد بررسی
و ارزیابی قرار گیرد. تمام این مطالب ما را به تعریف آزمایشهایی برای تعیین خواص فیزیکی
و مکانیکی خاک و نیز احیانا ویژگی های فیزیکی آن رهنمون سازد.

انواع آزمایش خاک :

۱- آزمایش تعیین درصد رطوبت:
در اکثر پروژه ها لازم است تا درصد رطوبت خاک در لایه های مخلف بدست آید از این جهت این آزمایش
برای بدست آوردن درصد طوبت خاک انجام میشود. این آزمایش پس از نمونه گیری از محل
با وزن کردن مقدار مشخصی از خاک محل و سپس خشک کردن همان خاک و دوباره وزن کردن آن بدست می آِید.
غالب خاک هایی که ماسه ای و یا شنی هستند دارای حداکثر درصد رطوبت ۱۵ الی ۲۰ درصد هستند
و در خاک های ریزدانه درصد رطوبت نیز حداکثر تا ۵۰ الی ۸۰ درصد می باشند.

۲-توده ویژه (چگالی)

مقصوذ از توده ویژه یا چگالی، دانه های جامد خاک است. این آزمایش با استفاده از آب مقطر، بطری حجم سنج،
دماسنج و مقداری خاک محل انجام میگیرد و چگالی خاک تعیین میشود. چ
چگالی با تقسیم وزن خاک بر وزن آب هم حجم در دمای یکسان بدست می آید.

۳- آزمایش دانه بندی – روش الک :

این آزمایش به منظور طبقه بندی خاک برای اهداف مهندسی، انجام میگیرد ولازم است
که نحوه توزیع اندازه دانه ها در توده های خاک تعین گردد.

دانه بندی روشی است که توزیع اندازه دانه های خاک را تعیین میکند.
این آزمایش با استفاده از الک های استاندارد با قطر سوراخ مشخص و نمونه خاکی که در گرمکن خشک شده است
در داخل الکها ریخته میشود و سپس الک ها با استفاده از دستگاه لرزاننده در آزمایشگاه خاک، خاک را الک میکند.

به این ترتیب مقدار مشخصی خاک روی هر الک میماند و با ثبت وزن آن مقدار نحوه توزیع دانه ای خاک مشخص میشود.

۴-آزمایش دانه بندی – روش هیدرومتری:

این آزمایش برای تعیین توزیع اندازه دانه و دانه بندی بخشی از خاک که ریزتر از الک ۲۰۰ می باشد(۰٫۰۷۵ میلیمتر) به کار برده می شود.
در این آزمایش، نمونه ای از خاک در آب پخش و پراکنده میشود . دانه های خاک درحالتی که در آب پخش میشوند به ترتیب رسوب میکنند.

در این روش فرض میشود که ذرات خاک گرد و کروی هستندو سرعت رسوب دانه ها به وسیله قانون استوکس بدست می آید.

در این آزمایش با استفاده از سرعت رسوب و زمان ته نشینی خاک، دانه بندی خاک مشخص می شود.

۵- آزمایش حدروانی_ حدود اتربرگ

میزان رطوبت(برحسب درصد) برای حالتی که خاک چسبنده از حالت پلاستیک گونه و
خمیری به یک حالت روان ( مایع گونه) می رسد را حد روانی گویند.
این آزمایش با استفاده از دستگاه کاساگرانده، ظروف تعیین درصد رطوبت، شیارکش،
گرمکن، ترازو با دقت ۰٫۰۱ گرم و ظرف تبخیر در آزمایشگاه خاک انجام میگیرد.
در این آزمایش پس از رد کردن خاک در هوا خشک شده از الک نمره ۴۰ در ظرف تبخیر قرار داده
و مقداری آب به آن اضافه میکنیم.

سپس مقداری از آن خاک را در کاسه کاساگرانده قرار میدهیم. سپس یک شیار با شیارکش از وسط میزنیم.
دسته دستگاه را با سرعت ۲ دور در ثانیه میچرخانیم.
با هر چرخش کاسه بالا و پایین میشود و ضربه ای به کاسه اعمال میشود. این ضربات باعث بسته شدن شیار میشود.

هنگامی که تعداد ضربات شمرده شده باعث بسته شدن شیار به اندازه ۱۳ میلیمتر شد تعداد ضربات را یادداشت می کنیم.

سپس خاک را برای تعیین درصد رطوبت در ظرف مخصوص قرا میدهیم.

این آزمایش را با مقادیر مختلفی از افزودن آب انجام میدهیم.

توجه شود که تعداد ضربات باید بین ۱۵ تا ۴۰ باشد.پس از انجام آزمایش های مختلف حداقل۳ بار نمودار
رطوبت-تعداد ضربه را رسم می کنیم و سپس رطوبت در تعداد ضربه ۲۵ را بدست می آوریم .

رطوبت به دست آمده حدروانی را به ما نشان میدهد.

۶-آزمایش حدخمیری و حد انقباض – حدود اتربرگ

حد خمیری درصد رطوبت است که در آن یک خاک چسبنده از حالت خمیری به حالت نیمه جامد تغییر میکند.
در آزمایشگاه حد خمیری درصد رطوبتی است که در آن حاک در اثر فتیله شدن وقتی که قطرش ۳٫۱۸ میلیمتر میشود شروع به ترک خوردن می کند.

این آزمایش ممکن است تا حدی وابسته به شخص آزمایش کننده برسد و نتایج نیز تابع اینکه توسط چه کسی آزمایش انجام میشود
متفاوت باشد اما با تمرین و ممارست، نتایج تقریبا مشابهی میتواند بدست آید.

حد خمیری نیز درصد زطوبتی است که در آن درصد رطوبت کاهش حجم خاک متوقف میشود.

این آزمایش با استفاده ازکاسه حد انقباض، یک فنجان شیشه ای،کاردک،صفحه شیشه ای،جیوه، نعلبکی شیشه ای،
بطری پلاستیکی،ورق فلزی و ترازو با دقت ۰٫۰۱ گرم انجام میشود.

۷-آزمایش نفوذپذیری (هد ثابت و هد متغیر)

نفوذپذیری در خاک به معنای سهولت حرکت آب در خاک میباشد. برای بدست آوردن این مقدار سهولت
برای خاک ماسه ای با استفاده از آزمایش روش هد ثابت و برای خاک ریزداته با استفاده از آزمایش روش هد متغیر انجام میگیرد.

این آزمایش با استفاده از دستگاه تعیین نفوذپذیری انجام میگیرد. دستگاه تعیین نفوذپذیری (هد ثابت) به گونه ایست
که یک استوانه پلاستیکی که نمونه خاک در آن قرار میگیرد و دو سنگ متخلخل
و دو توپی پلاستیکی، یک فنر،یک ظرف برای نگه داشتن هدثابت، یک قیفسرگشاد،یک پایه، یک خط کش،
سه گیره و مقداری لوله پلاستیکی بر روی هم دستگاه مزبور را فراهم میسازند.

دستگاه تعیین نفوذپذیری با هد متغیر نیز مشابه دستگاه هد ثابت است با این تفاوت که لوله استوانه ای شکل در بالا
به لوله بورتی به کمک یک لوله پلاستیکی وصل شده است. استوانه و بورت با اتصال به پایه ای به صورت قائم نگهداشته شده اند.
کف استوانه نمونه به کمک لوله پلاستیکی دیگری به یک قیف پلاستیکی وصل شده است.
قیف را به طور قائم بطور قائم با یک گیره به پایه دیگر نگهداشته اند. خط کش نیز به طور قائم به این پایه متصل است.

۸-آزمایش تراکم استاندارد پروکتور

در هنگام ساخت بزرگراهها، فرودگاهها و سازه های دیگر متراکم کردن خاک یک امر ضروری جهتبهبود مقاومت خاک می باشد.
.پروکتور در سال ۱۹۹۳یک آزمایش تراکم ابداع کرد تا
بوسیله آن حداکثر وزن مخصوص خشک خاک که برای تراکم در محل میتواند استفاده شود را تعیین کند.
این آزمایش بوسیاه چکش استاندارد پروکتور، الک شماره ۴، قالب تراکم، سینی پهن، جک، ترازو
با دقت ۰٫۱ و ۰٫۰۱ گرم ، گرمکن، صفحه فلزی با لبه صاف، ظرف تعیین رطوبت و بطری پلاستیکی انجام میشود.

آزمایشگاه خاک

آزمایشگاه خاک تهران | آزمایشگاه خاک فیزیکی

انواع ازمایش خاک در آزمایشگاه خاک تهران | فیزیکی

۰۹۳۹۴۲۴۲۱۷۹

Translate »
09394242179