انواع آزمایش خاک | آزمایش تعیین درصد رطوبت

انواع آزمایش خاک : ۱- آزمایش تعیین درصد رطوبت: در اکثر پروژه ها لازم است تا درصد رطوبت خاک در لایه های مخلف بدست آید از این جهت این آزمایش برای بدست آوردن درصد طوبت خاک انجام میشود. این آزمایش پس از نمونه گیری از محل با وزن کردن مقدار مشخصی از خاک محل و […]