آزمایشگاه خاک تهران

آزمایشگاه خاک تهران

مراحل کار :
۱- تماس با ۰۹۳۹۴۲۴۲۱۷۹ و کسب اطلاعات لازم و ثبت سفارش
۲- بازدید اولیه کارشناس از محل و تعیین نوع حفاری
۳- شروع به کار حفاری و انجام آزمایش های صحرائی و آزمایشگاهی

۴- تهیه گزارش و ارسال مدارک واطلاعات لازم به سازمان نظام مهندسی
۵-تایید فنی سازمان نظام مهندسی و ارائه برگ سبز به کارفرما

 

آزمایشگاه خاک تهران

 

انجام کلیه آزمایش های خاک پروژه های ساختمان در تهران

تلفن تماس جهت انعقاد قرارداد و استعلام قیمت سال ۹۶:

۰۹۳۹۴۲۴۲۱۷۹