انواع آزمایش خاک | آزمایش تعیین درصد رطوبت

انواع آزمایش خاک : ۱- آزمایش تعیین درصد رطوبت: در اکثر پروژه ها لازم است تا درصد رطوبت خاک در لایه های مخلف بدست آید از این جهت این آزمایش برای بدست آوردن درصد طوبت خاک انجام میشود. این آزمایش پس از نمونه گیری از محل با وزن کردن مقدار مشخصی از خاک محل و […]

مکانیک خاک

مکانیک خاک در رشته مکانیک خاک و مهندسی پی و یا ژئوتکنیک، تعیین مشخصات خاک و تعریفی از چگونگی رفتار و ویژگی های خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. در کارهای عمرانی که غالبا با خاک سروکار داشته و مجبور به تصرف در وضعیت موجود آن هستیم، لازم است توانایی خاک برای تحمل بارهای وارده […]